Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje swym zakresem:

  • udzielanie porad związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo prawne w zakresie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców,
  • doradztwo prawne w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi,
  • wydawanie opinii z zakresu prawa pracy w tym dotyczących min. restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwolnień grupowych,
  • reprezentowanie Klienta przed sądem pracy,
  • przygotowywanie wszelkich wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy (np. regulaminy pracy i wynagradzania).

Problemy na linii pracodawca - pracownik rodzą wiele konfliktów prawnych. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wypowiedzenia umów, porzucenie pracy, odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie, wszystkie te sprawy, jeżeli nie zostaną zawczasu dobrze i starannie przygotowane, znajdują zwykle swój finał w sądzie. Dlatego też tak cenne jest skorzystanie z porady i pomocy  radcy prawnego - specjalisty w tej dziedzinie, co pomoże uniknąć niepotrzebnych sporów, bądź zapewni pomoc profesjonalnego pełnomocnika procesowego w sądzie.

Drukuj