Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Świadczone przez Kancelarię usługi pomocy prawnej z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej i przemysłowej, to przede wszystkim:

  • pomoc prawna polegająca na interpretacji przepisów ustawy prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne,
  • pomoc prawna – zgłoszenia do Urzędu Patentowego wynalazku w celu uzyskania prawa do patentu, zgłoszenia prawa użytkowego i znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego, zgłoszenia wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego i topografii układów scalonych w celu uzyskania prawa z rejestracji,
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa do patentu prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji,
  • tworzenie i opiniowanie umów licencyjnych,
  • pomoc prawna w zakresie tworzenia i opiniowania umów o zbycie autorskich praw majątkowych oraz umów o udzielenie licencji,
  • zastępstwo procesowe w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich,
  • doradztwo prawne polegające na interpretacji przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o radiofonii i telewizji.
Drukuj