Szkolenia

Kancelaria oferuje Państwu przeprowadzenie szkoleń z prawa zamówień publicznych oraz dziedzin prawa, związanych z zamówieniami publicznymi, to jest z prawa finansów publicznych, z prawa cywilnego, z prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz z prawa budowlanego.

Posiadanie wiedzy z ww. dziedzin prawa jest warunkiem niezbędnym, do tego abyście mogli Państwo  zgodnie z  aktualnymi przepisami przygotowywać jako Zamawiający  przetargi publiczne, jak również, jeśli jesteście Wykonawcami - aby przygotować skuteczną i poprawną merytorycznie ofertę przetargową.

Prawem zamówień publicznych zajmuję się zawodowo już od 2006 roku, a w latach 2009 – 2018 kierowałam w organie państwowym działem realizującym zamówienia publiczne.

Jestem doświadczona zarówno w przygotowywaniu przetargów (i  zamówień publicznych w innych trybach) z ramienia zamawiających, jak również w pomocy wykonawcom, w przygotowywaniu ofert oraz rozwiązywaniu problemów prawnych, związanych z udziałem w przetargach.

Ponadto w latach 2012-2015  pełniłam funkcję opiekuna merytorycznego autorskich studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy na kierunkach Zamówienia Publiczne w Praktyce. Studia miały formę wykładów oraz case study.

Od 2010 roku prowadziłam również zajęcia ze studentami studiów licencjackich i magisterskich z prawa zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

Prowadziłam też szkolenia zamknięte z tej dziedziny, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Skutecznie reprezentuję również Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przeprowadzenie szkolenia, wymaga wskazania przez Państwa zagadnień, koniecznych do omówienia, a ja przygotuję dla Państwa szkolenie, bazujące na wykładzie, ale jednocześnie powiązane z praktycznymi warsztatami, pomagającymi przyswoić zdobytą wiedzę.

Drukuj