Prawo administracyjne

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje w szczególności zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej, samorządowej i organami podatkowymi. Reprezentuję interesy Klienta przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz zapewniam pomoc prawną w uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń i koncesji.

Drukuj