Prawo cywilne (odszkodowanie, zadośćuczynienie)

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje przede wszystkim doradztwo w zakresie umów. Zajmuję się zawieraniem i rozwiązywaniem umów, opiniowaniem umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta oraz wyjaśnianiem wątpliwości wynikających z funkcjonowania konkretnych zapisów umownych oraz obowiązujących przepisów prawa, sporządzaniem umów i innych aktów prawnych skomplikowanych pod względem prawnym, z uwzględnieniem wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających interesy Klienta, przygotowywaniem umów dotyczących obrotu wierzytelnościami, zabezpieczaniem wykonania umów (zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel), jak również sporządzaniem wzorów umów typowych. Zajmuję się także problematyką odpowiedzialności kontraktowej stron umów, uczestniczę w prowadzonych negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. 

Dla Klientów indywidualnych prawo cywilne, to najczęściej sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia. Oferowana profesjonalna pomoc prawna, w szczególności zastępstwo procesowe radcy prawnego pozwoli Państwu skutecznie  dochodzić należnych praw przy możliwie najniższym zaangażowaniu emocjonalnym.

Drukuj