Prawo finansów publicznych

Świadczona przez kancelarię pomoc prawna z zakresu prawa finansów publicznych to przede wszystkim:

  • doradztwo prawne polegające na interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • pomoc prawna polegająca na interpretacji przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • reprezentacja przed komisją orzekającą/Główną Komisją Orzekającą w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • tworzenie zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp. oraz opiniowanie treści tych aktów,
  • tworzenie planów finansowych.
Drukuj