Pomoc prawna/cennik

Oferowana pomoc prawna obejmuje zakresem wszelkie problemy prawne, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w swojej działalności, jak i Klienci indywidualni w życiu codziennym. Szczególną uwagę poświęcam Klientom prywatnym, którzy powierzają mi sprawy o odszkodowania, rozwody, sprawy spadkowe. Do przedsiębiorców Kancelaria kieruje w szczególności ofertę stałej obsługi prawnej.

Udzielam kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa obowiązującego w Polsce. Oferuję pełen wachlarz usług począwszy od porady prawnej, poprzez doradztwo prawne, analizę i sporządzanie pism, w sposób pozwalający na najpełniejsze zabezpieczenie Państwa interesów, a w dalszym zakresie udział w spotkaniach i negocjacjach, na zastępstwie procesowym kończąc.

Pomoc prawna świadczona jest zarówno w drodze bezpośrednich kontaktów jak i za pośrednictwem internetu. Każda z form świadczenia pomocy prawnej gwarantuje rękojmię należytego wykonania usługi przez radcę prawnego.

 

Drukuj