Prawo upadłościowe i naprawcze

Pomoc prawna z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje przede wszystkim:

  • reprezentowanie upadłego przed sądem gospodarczym,
  • zabezpieczenie interesów wierzycieli, w szczególności poprzez zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego oraz ewentualne zaskarżanie sporządzonej listy wierzytelności.
Drukuj