Prawo gospodarcze (windykacja)

Pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego obejmuje przede wszystkim zastępstwo procesowe - reprezentowanie Klienta w postępowaniach stricte gospodarczych – prowadzonych przed sądem gospodarczym. Dochodzenie roszczeń finansowych w imieniu przedsiębiorców stanowi jedną z istotniejszych gałęzi działalności Kancelarii. Podejmuję się prowadzenia każdej sprawy windykacyjnej, o ile z przedstawionych  dokumentów wynika, iż jest ona uzasadniona. Głównym celem podejmowanych działań jest szybkie i skuteczne odzyskanie wierzytelności Klientów.

Powierzona Kancelarii windykacja wierzytelności prowadzona jest w trzech etapach:

  • Postępowania polubownego – kontaktuję się z dłużnikiem i nakłaniam go do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Negocjuję sposób i termin spłaty długu, ustanawiając jednocześnie dodatkowe zabezpieczenia tak, aby moi Klienci odzyskali możliwie szybko zaangażowane w transakcje handlowe środki finansowe.
  • Postępowania sądowego  – reprezentuję Klienta przed sądem w celu uzyskania wyroku/nakazu zapłaty i dalej tytułu wykonawczego. Zastępstwo procesowe radcy prawnego jest szczególnie ważne w postępowaniach gospodarczych z uwagi na obowiązującą prekluzję dowodową.
  • Nadzoru nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego – składam wniosek o wszczęcie egzekucji i na bieżąco monitoruję działania komornika.
Drukuj