Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Do zasadniczych zalet stałej umowy o obsługę prawną zaliczyć należy:

  • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej, co umożliwia racjonalne zaplanowanie przez Państwa wydatków,
  • łatwość i szybkość kontaktu nie tylko za pomocą środków komunikowania się na odległość, ale także przez stałe wizyty prawnika w Państwa Firmie, w dniach i godzinach odpowiadających zapotrzebowaniu lub spotkaniami w Kancelarii,
  • szczegółowe zapoznanie się radcy prawnego z problematyką prawną oraz bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych Państwa Firmy, wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług,

opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia, uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności oraz ukierunkowanych na jak najdalej idące zabezpieczenie Państwa interesów.

Drukuj