O mnie

Agnieszka Kozańska–Kuraś - radca prawny, rocznik 1981, rodowita koronowianka. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; stypendystka Prezesa Rady Ministrów; w latach 2004-2005 studiowała w ramach stypendium naukowego Socrates na Uniwersytecie w Rostocku w Niemczech. Studia ukończone w 2005 roku z wyróżnieniem, temat pracy magisterskiej „Ochrona dóbr osobistych w prawie prasowym w świetle orzecznictwa”. W latach 2005-2008 odbyta aplikacja prokuratorska, a następnie w 2009 roku, egzamin radcowski. Wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Bydgoszczy pod numerem Bd-1091 w 2010 roku.   Biegle włada językiem niemieckim. Wykładowca i opiekun merytoryczny autorskich studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy i w Toruniu w latach 2012-2015. Autorka i wykładowca szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa finansów publicznych. W latach 2009 – 2018 pełniła funkcję kierownika Działu w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

Od 2010 roku czynnie wykonuje zawód radcy prawnego, współtworząc Kancelarię Lexnet oraz współpracując z innymi Kancelariami radców prawnych.

Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa budowlanego,prawa zamówień publicznych i finansów publicznych, prawa autorskiego, prawa rodzinnego i gospodarczego, wykonuje również zlecenia z zakresu prawa karnego.

Drukuj