Prawo handlowe / korporacyjne

Pomoc prawna z zakresu prawo handlowego/korporacyjnego to przede wszystkim:

  • zakładanie i rejestracja spółek - formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
  • pomoc prawna w zakresie łączenia lub podziału spółek,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,
  • uczestnictwo radcy prawnego w posiedzeniach organów spółek kapitałowych i ich kompleksowa obsługa prawna, w tym opracowywanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • analizy prawne, doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek
  • tworzenie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce oraz spółek przez zagranicznych inwestorów,
  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia spółki,
  • nadzór nad likwidacją spółki, zastępstwo procesowe w sprawach upadłościowych.
Drukuj